مولتی متر کیوریتسو مدل 1051

 

قابلیت اندازه گیری: رنج اندازه گیری جریان AC 10.00A **** رنج اندازه گیری جریان DC 10.00A **** رنج اندازه گیری ولتاژ AC 1000V **** رنج اندازه گیری ولتاژ DC 1000V ***** رنج اندازه گیری فرکانس 10.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.