مولتی متر کیوریتسو مدل 1061

 

ابعاد: 192 × 90 × 49 mm
قابلیت اندازه گیری: رنج اندازه گیری جریان AC 10.000A *** رنج اندازه گیری جریان DC 10.000A *** رنج اندازه گیری ولتاژ AC 1000.0V *** رنج اندازه گیری ولتاژ DC 1000.0V *** رنج اندازه گیری فرکانس 2.000 - 9.999/9.00 - 99.99/90.0 - 999.9Hz/0.900 - 9.999/9.0

 

دانلود کاتالوگ فنی