مولتی متر کیوریتسو مدل 2012R

 

ابعاد: 35 * 88 3 130 mm
قابلیت اندازه گیری: جریان:0 ~ 120.0 AC/DC **** ولتاژ: 0 ~ 600.0 AC/ DC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 60.0MΩ
سایر مشخصات: تست اتصال کوتاه *** فرکانس *** بیزر *** تست دیودو خازن

 

دانلود کاتالوگ فنی