میلی کلمپ آمپرمتر کیوریتسو مدل 2433R

 

TURE RMS ACآمپر متر دیجیتال
قابلیت اندازه گیری:
0 ~400A : AC جریان
دقت بسیار بالا
فرکانس : 20 ~ 1 K HZ
ثبت بیشینه مقدار اندازه گیری (PEAK HOLD)
دارای فیلتر نویز جریان
DATA HOLD
همراه با کیف حمل