میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3125A

 

میگر دیجیتال 5000V
ولتاژ تزریقی0~250/500/1000/2500/5000V
قابلیت اندازه گیری:
مقاومت الکتریکی:0~100MΩ/2 GΩ /100 GΩ/1000 GΩ
ولتاژ :30 ~ 600V AC/DC
اندازه گیری شاخص پلاریزاسیون (PI)
اندازه گیری نسبت جذب دی الکتریک (DAR)

 

دانلود کاتالوگ فنی