میگر دیجیتال کیوریتسو مدل 3127

ولتاژ تزریقی : 250V - 0 / 500V/ 1000V / 2500V / 5000V
مقاومت الکتریکی :  0-10GΩ/100GΩ/200GΩ/1TΩ/10TΩ

 

دانلود کاتالوگ فنی