میگر عقربه ای هیوکی مدل 3451

 

قابلیت اندازه گیری: 1000V : DC ولتاژ تزریقی **** 50MΩ : مقاومت الکتریکی

 

دانلود کاتالوگ فنی