میگر عقربه ای هیوکی مدل 3452

میگر دیجیتال
قابلیت اندازه گیری :
ولتاژ تزریقی DC : 250-500-1000V
مقاومت الکتریکی : 2000MΩ

 

دانلود کاتالوگ فنی