نشان دهنده و کنترلر لوترون مدل CT-2012

 

CT-2012
کنترل کننده، آلارم دهنده، نشان دهنده4-20 mA 
+قابلیت نمایش اعداد 1999- ~ 9999
قابل استفاده برای کلیه ترانسیمترهای با خروجی 4-20 mA DC
کنترل خروجی کنتاکت باز(NO) و کنتاکت بسته (NC)
دارای آلارم
90- 260 ACV : تغذیه