دورسنج / استروب استکوپ لوترون مدل DT-2259

 دورسنج / استروب استکوپ لوترون مدل DT-2259:

تاکومتر یا دور سنج چیست ؟
دور سنجی و سرعت سنجی درتجهیزات تست را میتوان به صورت مکانیکی یا نوری یا الکتریکی انجام داد این تست معمولاً در موتورهای الکتریکی و تجهیزات دوار مورد استفاده قرار میگیرد . در نمونه های مکانیکی معمولا در انتهای دستگاه یک برآمدگی دوکی شکل یا استوانه ای شکل جهت تماس با جسم دوار تعبیه گردیده که همزمان با افزایش سرعت و تعداد دور بر دقیقه دستگاه با تبدیل این کمیت مکانیکی به الکتریکی برای مثال اتصال زائده به شافت یک آرمیچر میتواند مقدار سرعت و دور بر دقیقه را اندازه گیری نماید . در نمونه های نوری لیزری معمولاً این اندازه گیری به کمک چسباندن یک برچسب منعکس کننده لیزر تابشی از دستگاه میتوان سرعت و تعداد دور بر دقیقه را مشخص کرد در نمونه های دیگر دورسنجی نوری که به استروبوسکوپ معروف هستند از مکانیزم جالبی استفاده کرده به این صورت که در ابزار استروبوسکوپ با فرکانس مختلف میتوان یک فلاش را تحرک کرد و فلاشری شروع به خاموش و روشن شدن و فلاش زدن میکند . در چشم ما با توجه به اینکه در فلاشهای لحظه تصویر را به وضوح میبیند در حالتی که فرکانس فلاش زدن دستگاه با فرکانس چرخش برای مثال یک فن برابر شد ، جسم دوار را به صورت ثابت و بدون حرکت میبیند که از این روش میتوان اولین فرکانس کردش دستگاه که معرف دور بر دقیقه یا rpm است را بدست آورد . از استربوسکوپ جهت تشخیص عیوب سطح ورقها و یا سطوحی که عیوب متوالی و با فاصله زمانی مشخص در خط تولید دارند میتوان استفاده نمود .

دورسنج / استروب استکوپ لوترومدل DT-2259 قابلیت اندازه گیری به دو روش نوری و استروب استکوپ را به شما میدهد.

 

اندازه گیری به روش استروب اسکوپ:
کلید عملکردی را روی 1,000RPM یا 10,000RPM یا 100,000RPM قرار دهید.
کلید اندازه گیری طبق شکل 3-5 را بزنید فلش قرمز استروب اسکوپ روشن می شود وقتی سرعت را اندازه گیری می کنید به وسیله پیچ های تنظیم FINE و COARSE سرعت فلش و کیفیت(دقت) را تنظیم نمایید
اندازه گیری به روش دورسنج:
کلید عملکردی را رویPHOTO RPM قرار دهید.
وقتی کلید اندازه گیری طبق شکل 3-5 را بزنید نور سفید روشن می شود و اندازه گیری نمایید همچنین در طول روی صفحه نمایش علامت مخصوص اندازه گیری دور نشان داده می شود.
کلید مموری:
با نگه داشتن دکمه MEMORY عدد در حال اندازه گیری ثابت می شود.
با هر بار زدن این دکمه یک عملکرد فعال می شود
بار اول آخرین اندازه گیری انجام شده و بار دوم مقدار ماکزیمم و بار سوم مقدار مینیموم نشان داده می شود.

 

دانلود کاتالوگ فنی