ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-1500P

ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-1500:

ترازوی الکترونیکی
قابلیت اندازه گیری:0.05 g, g/oZ ×1500g
دقت بالا 0.005گرم
امکان کالیبره کردن توسط کاربر
 1.5 VDC×6 با آدابتور 9 V:تغذیه
ابعاد کفه:mm120×120
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS232 و نرم افزار مربوطه