ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-300P

ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-300P:

 
ترازوی الکترونیکی
قابلیت اندازه گیری: 0.01گرم  , g/oZ×300 g 
امکان تنظیم توسط کاربر
 1.5 VDC×6 با آدابتور 9 V:تغذیه
ابعاد کفه:mm120×120
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS232 و نرم افزار مربوطه