ترازوی الکتریکی لوترون مدل GM-5000

ترازوی الکتریکی لوترون مدل GM-5000 :

GM-5000
ترازوی الکترونیکی
:قابلیت اندازه گیری
0.05 oZ×0.1 g, 176.00 oZ ×5000g
دقت اندازه گیری:1 گرم 
 1.5 VDC×6 با آدابتور 9 V:تغذیه
ابعاد دستگاه: mm50×185×240
ابعاد کفه:mm185×185
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS232 و نرم افزار مربوطه