ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-600P

ترازوی الکترونیکی لوترون مدل GM-600P:

 
ترازوی الکترونیکی
قابلیت اندازه گیری:0.2 g, g/oZ ×600g
دقت بالا 0.02گرم
امکان تنظیم توسط کاربر
 1.5 VDC×6 با آدابتور 9 V:تغذیه
ابعاد کفه:mm120×120
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS232 و نرم افزار مربوطه