کلمپ آمپرمتر دیجیتال هیوکی مدل 3284

کلمپ آمپر متر هیوکی 3284 :
کلمپ آمپر متر هیوکی 3284 دستگاهی است که این امکان را فراهم می آورد تا بتوان مقادیر ولتاژ DC ، ولتاژAC ، جریانAC ، جریانDC ، مقاومت و فرکانس را اندازه گیری کرد. 

 

دانلود کاتالوگ فنی