میگر دیجیتال هیوکی مدل 3454

 

قابلیت اندازه گیری :
250-500-1000-2500-5000 V:ولتاژ تزریقی DC
مقاومت الکتریکی : Ω 5T

 

دانلود کاتالوگ فنی