اسید سنج لوترون مدل PH-201

 

 نحوه عملکرد دستگاه اسید سنج مدل: PH-201


کالیبره کردن:
برای کالیبره کردن دستگاه باید در محدوده دمایی 25°C قرار داشته باشد و احتیاج به دو محلول PH04 و PH07 می باشد
ابتدا پراب را به دستگاه وصل کرده دستگاه را روشن نمایید پراب را داخل محلول PH07 کرده و پیچ تنظیم کالیبره را چرخانده تا عدد 7.00 را نشان دهد سپس پراب را با آب شسته و داخل محلول PH04 قرار دهید و توسط پیچ کالیبره را چرخانده تا عدد 4.00 را نشان دهد حال دستگاه کالیبره می باشد.
روش اندازه گیری:
بعد از کالیبره کردن حال می توانید اندازه گیری نمایید
ابتدا پراب را به دستگاه وصل کرده و دستگاه را روشن نموده الکترود پراب را داخل محلول مورد نظر قرار داده و اندازه گیری نمایید.

 

دانلود کاتالوگ فنی