اسید سنج لوترون مدل PH-206

کالیبره کردن PH:
برای کالیبره کردن احتیاج به دو محلول بافر PH7 و PH4 می باشد
ابتدا الکترود PH را به دستگاه وصل کرده و سر الکترود را داخل محلول بافر PH7 قرار داده و سلکتور عملکرد را روی PH گذاشته و توسط کلید چرخشی PH7 آن را بر روی 7 تنظیم نموده سپس پراب را با آب شسته و سر الکترود را داخل محلول بافر PH4 قرار داده و توسط کلید چرخشی PH4 آن را روی 4 تنظیم نمایید.
کالیبره کردن پراب دما نیز توسط پیچ SET TEMP انجام میگیرد
اندازه گیری PH:
پراب PH را به دستگاه وصل کرده و سلکتور عملکرد را روی PH قرار دهید
پراب دمایی TP07 را وصل کنید و سلکتور عملکرد را روی TEMP قرار دهید

 

ابعاد: 160×80×35 mm
قابلیت اندازه گیری: 0 ̴ 1999mV و 0 ̴ 14PH
دقت اندازه گیری: (0.01 PH + 1d) +0.8°C , + (0.5%mV + 1d)
اقلام همراه: همراه با کیف حمل

 

دانلود کاتالوگ فنی