PMD77 یک ترانسمیتر اختلاف فشار با سنسور فلزی با diaphragm seals

 

جهت اندازه گیری سطح پیوسته مایعات 
کنترل پارامتر های تجهیز با ماژول HistoROM 

ساپورت  SIL3 طبق استاندارد IEC 61508   
 
• جهت اندازه گیری  سطح و حجم و جرم مایعات  
• اتصال : Threads, flanges
• درجه حرارت :-70 to +400°C (-94 to +752°F)
• رنج اندازه گیری : +100mbar to +16bar (+1.5 to +240psi)
• دقت اندازه گیری : ±0.075%