نشان دهنده و کنترلر لوترون مدل PPH-2108

 

نشان دهنده و کنترلر دما و PH
ترمینال های دستگاه: T1 وT2 مربوط به برق ورودی دستگاه می باشد
T3وT4 مربوط به رله PH می باشد
T5وT6 مربوط به رله دما Temp می باشد
T9وT10 مربوط به اتصال پراب دمایی دارد
وقتی پراب PE-21 که مربوط به PH می باشد را به دستگاه وصل می کنیم سپس به وسیله دکمه SET می توانیم به دستگاه برنامه دهیم
با یکبار فشار دادن دکمه SET میزان اندازه گیری هشدار مربوط به پایین آمدن میزان PH را تعیین می نمایید و اگر دو مرتبه دکمه SET را فشار دهید می توانید هشدار مربوط به بالا آمدن میزان PH را تعیین نمایید

 

 

 

دانلود کاتالوگ فنی