آمپرمتر کیوریتسو مدل 200

 

ابعاد: 38.5 * 68.5 * 184 mm **** قطر کلمپ Ø30mm
قابلیت اندازه گیری: A AC جریان:0 ~ 400 **** Vولتاژ: 0 ~ 600 AC/DC **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 4000Ω ****
سایر مشخصات: سایز کوچک **** تستاتصال کوتاه **** بیزر