توالی سنج القایی کیوریتسو مدل 8035

 

توالی سنج فاز القایی
ولتاژ عملیاتی : 70 ~ 1000 V AC
قابلیت تشخیص توالی فاز از روکش سیم
همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل