برق و اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی را می توان مغز متفکر هر مجموع صنعتی نامید. مغز متفکری که عهده دار فرایند کنترل و فرماندهی در هر مجموعه صنعتی است. بر عهده داشتن چنین نقشی باعث گسترش روز افزون بکارگیری تجهیزات اتوماسیون در کلیه صنایع گردیده است.  اتوماتیک شدن و کنترل خط تولید که از وظایف اصلی یک سیستم اتوماسیون بهینه است جز با بکارگیری تجهیزات اتوماسیون پیشرفته و کارآمد میسر نخواهد شد. بازگانی رفاه صنعت با ارائه جدیدترین محصولات اتوماسیون صنتعی صنایع را در این امر یاری می نماید. عمده ترین محصولات ارائه شده در زمینه اتوماسیون صنعتی و تجهیزات وابسته که توسط این بازرگانی ارائه می شود شامل موارد زیر است:

  • انواع درایوهای صنعتی
  • انواع PLC
  • رکوردر و دیتالایگر
  • انکودر و سروموتور
  • انواع UPS
  • سافت استارتر