ACH550

درايو تخصصي براي فن و تأسيسات
محدوده توان 0.75KW  تا 160KW

 

درايوهاي ACH550-01 جهت پمپ‌ها و فضاهاي تأسيساتي طراحي شده است و داراي ماژولهايي با ابعاد مختلف مي‌باشد. سيستم هوشمند اين درايوها باعث کاهش چشمگير در مصرف انرژي و نيز کاهش هارمونيک تا 25% مي‌شود. اين درايو با فروش بيش از 500،000دستگاه در جهان قابليت‌هاي خود را به اثبات رسانده است.
هوشمندي کنترل پنل درايو ACH550-01 بدان معني است که کاربر دستورات را مستقيم و شفاف به درايو مي‌دهد و درايو به راحتي دستورات مورد نظر را اجرا مي‌کند که اين مزيتي بزرگ براي مصرف کننده است. همانطور که پيش از گفته شد اين درايو موجب کاهش هارمونيک تا بيست و پنج درصد و اثر RFI مي‌شود که نگراني اصلي سيستمهاي HVAC است.
 
دانلود کاتالوگ و اطلاعات فني