رله اضافه بار الکترونيکی

رله اضافه بار الکترونيکي به عنوان جايگزيني براي رله حرارتي (بي متال) محسوب مي‌شود و در صورت افت ولتاژ و يا اضافه بار نسبت به بي متال حفاظت مطمئن‌تري است. اين رله‌ها نيز همچون بي متال به همراه کنتاکتور يا ميني کنتاکتور مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

 

ويژگي و امکانات

 

    کلاس تريپ قابل انتخاب 10 ، 20 يا 30

    ريست دستي و اتوماتيک

    داراي مکانيزم بدون تريپ

    دو کنتاکت کمکي NO و NC الکترونيکي و ايزوله

    تابع تست و توقف

    عملکرد در دماي 25 - تا 70 + درجه سانتيگراد

از نمونه های دیگر رله های ABB در رفاه صنعت نیز دیدن کنید

دانلود کاتالوگ و اطلاعات فني