دژنکتور مخصوص ژنراتور

شرکت ABB دژنکتورهاي مخصوص ژنراتور را در انواع فيکس و کشويي، با سطوح ولتاژ، جريان و جريان اتصال کوتاه متنوع، با هر دو تکنولوژي خلاء و گاز SF6 و مطابق با استانداردهاي IEC و IEEE توليد و ارائه مي نمايد. دژنکتورهاي مذکور جهت استفاده در نيروگاه هاي جديد و يا جهت جايگزيني با تجهيزات فرسوده نيروگاه هاي موجود قابل استفاده هستند و از انواع خاص دژنکتورهاي VD4 و HD4 مي‌باشند.
دژنکتورهاي فوق به صورت معمول بين ژنراتور و ترانسفورماتور اصلي افزاينده ولتاژ نصب و به منظور حفاظت مطمئن و موثر از ژنراتور و ترانسفورماتور اصلي مورد استفاده قرار مي گيرند.
 
کاتالوگ دستگاه چند منظوره HySec فشار متوسط

کاتالوگ دژنکتور وکيوم VM1 فشار متوسط

کاتالوگ دژنکتور eVD4 براي توزيع اوليه به همراه ادوات کنترلي، حفاظتي و سنسورها

کاتالوگ دژنکتور VVI-V فشار متوسط براي فضاي آزاد

کاتالوگ دژنکتور SF6 تيپ VF براي استفاده در فضاي داخلي

کاتالوگ دژنکتور وکيوم Vmax

کاتالوگ دژنکتور eVM1 به همراه ادوات کنترلي، حفاظتي و سنسورها