سافت استارتر PSR

آنالوگ و بسيار کوچک سافت استارتر PSR سافت استارتري آنالوگ و کوچکترين سافت استارتر در محدوده سافت استارترهاي ساخت ABB است و امکان کار با يک سيستم ساده را فراهم مي‌کند. سيستم ساده استارت دستي موتور و يک PSR به مراتب بهتر و ساده‌تر از راه‌اندازي دستگاه با سيستم ستاره-مثلث است. سيستم باي پس موجود در اين سافت استارتر موجب کاهش مصرف انرژي شده و وجود تنها سه پتانسيومتر (ولوم) تنظيم آن را بسيار ساده کرده است. تنظيم منحني استارت و توقف موجب راه‌اندازي و توقف نرم و بدون مشکل موتور مي‌گردد.