سافت استارتر PSTX

جديدترين و پيشرفته ترين سافت ABB
 
سافت استارتر PSTX حاصل سالها پژوهش و جمع‌‌آوري اطلاعات از نيازهاي مختلف مصرف‌کنندگان است.
اين سافت استارتر داراي سيستمهاي حفاظتي متعدد داخلي جهت جلوگيري از وارد شدن آسيب به موتور مي‌باشد.
وجود امکانات بسيار زياد راه‌اندازي ساده‌تر و مطمئن‌تري را براي مصرف‌کننده فراهم آورده است.