کنتاکتور خازنی

 

کنتاکتور خازنی کنتاکتوری است که جهت تغذیه خازنهای قدرت مانند بانک خازن اصلاح ضریب قدرت استفاده میشود.

LC1DFK11M7 کنتاکتورهای خازنی ۱۲٫۵kVAR
LC1DGK11M7 کنتاکتورهای خازنی ۱۷kVAR
LC1DMK11M7 کنتاکتورهای خازنی ۲۵kVAR
LC1DPK12M7 کنتاکتورهای خازنی ۳۴kVAR
LC1DWK12M7 کنتاکتورهای خازنی ۶۰kVAR