پرس دروازه ای

پرس دروازه ای

پرس های کارگاهی و رومیزی هیدرولیکی سری VLP , XLP انرپک ENERPAC آمریکا