کابل بر های شارژی کادوس

کابل بر های شارژی کادوس

۱- کابل بر شارژی تا سایز ۸۵ میلیمتر مدل REC-85CCP کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان


۲- کابل بر شارژی تا سایز ۵۰ میلیمتر کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان