کاتر های هیدرولیکی کادوس

کاتر های هیدرولیکی کادوس

۱-کابل بر هیدرولیکی تا سایز ۵۰ مدل HYCC-050

۲-کابل بر هیدرولیکی تا سایز ۸۵ مدل TC-085 

  • کابل بر هیدرولیکی ۷۰۰ باری .
  • با ظرفیت روغن ۱۶۸ CC.
  • برش کابل مسی تا سایز ۸۵ میلیمتر .
  • برش کابل آلومینیومی تا سایز ۸۵ میلیمتر.
  • برش کابل مخابراتی تا سایز ۸۵ میلیمتر.
  • وزن ۸٫۵ کیلو گرم.
  • ارتفاع ۶۶۷ میلیمتر.
  • اعما ۵٫۶ تن نیرو.
  • مدل TC-085.
 

۳-کابل بر هیدرولیکی تا سایز ۸۵ مدل HYCC-P85

۴-کابل بر هیدرولیکی تا سایز ۵۵ میلیمتر مدل S-55

۵-کابل بر هیدرولیکی تا سایز ۳۲ میلیمتر مدل