پمپ های هیدرولیکی کادوس

پمپ های هیدرولیکی کادوس

۱- پمپ هیدرولیکی بنزینی ۷۰۰ باری با مخزن ۹٫۵ لیتری مدل GHP-5 کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان


۲- پمپ هیدرولیکی برقی ۷۰۰ باری دارای شیر دوطرفه با مخزن ۸۰۰۰ CC مدل EP-76MD کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان


۳- پمپ هیدرولیکی برقی ۷۰۰ باری با مخزن ۳۰۰۰ cc مدل EP-30S کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان