پانچ هیدرولیکی کادوس

پانچ هیدرولیکی کادوس

۱- پانچ هیدرولیکی با قابلیت پانچ از سایز ۱۰ تا ۲۰٫۵ میلیمترمدل SH-70A کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان


۲- پانچ تابلویی هیدرولیکی از سایز۱/۲ تا ۲ اینچ مدل PNST-10 کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان۳- پانچ تابلویی هیدرولیکی از سایز ۱۶ تا ۵۰ میلیمتر مدل PNST-10 M کادوس KUDOS آمریکا ساخت تایوان