تست و بازرسی

تست و بازرسی دستگاه های به کار گرفته شده در فرایند تولید جهت اطمینان از صحت عملکرد آنها ، تولید با راندمان بالا و حفظ ایمنی خط تولید، از مهمترین موارد ی است که هر صنعتی باید آن را مد نظر قرار دهد. بازرگانی رفاه صنعت در در این زمینه کالاهای مورد نیاز صنایع را با ارائه گواهی های استاندارد تامین می نماید .

این محصولات به شرح زیر می باشد:

 

 • انواع دماسنج های صنعتی تماسی و غیر تماسی Thermometer
 • رطوبت سنج محیط  HUMIDITY METER
 • رطوبت سنج جامدات MOISTURE METER
 • دور سنج نوری- مکانیکی  PHTO – CONTACT TACHOMETER
 • استروب اسکوپ STROBOSCOP
 • سرعت سنج باد و فلومتر ANEMOMETER – AIR FLOW
 • کلمپ آمپرمتر CLAMP METER
 • مولتی متر MULTI METER
 • خازن سنج CAPACITANCE METER 
 • میلی اهم متر METER MILLIOHM
 • نیرو سنج FORSE GAUGE
 • گشتاور سنج TORQUE METER
 • لرزش سنج VIBRATION METER
 • صوت سنج SOUND LEVEL METER
 • وکیوم متر VACUUM METER
 • لوکس متر LUX METER
 • آنالایزر رنگ COLOR ANALYZER
 • اسید سنج PH METER
 • اکسیژن متر DISSOLVED OXYGEN
 • CO METER
 • نشت یاب گاز LEAKAGE DETECTOR
 • کلر سنچ CHLORIAN METE
 • کدورت سنج TURBIDITY METER
 • ضخامت سنج Thickness gauge
 • تستر ولتاژ VOLTAGE TESTER
 • هشدار دهنده دود SMOKE ALARM
 • پوش باتون PUSHBUTTON SWITCH
 • استابلایزر STABILIZER
 • کولیس دیجیتال DIGITAL CALIPER
 • گیج ارتفاع HEIGHT GAGE
 • زاویه سنج دیجیتال DIGITAL PROTRACTOR
 • عمق سنج DEPTH GAGE