تستر ولت فلوک مدل T100

قابلیت اندازه گیری
690V : ACولتاژ
690V : DCولتاژ
400K Ω :مقاومت الکتریکی
400 Hz :فرکانس
<0.1S:زمان پاسخگویی

 

دانلود کاتالوگ فنی