کالیبراتور جریان فلوک مدل 705

0 ~ 20 mA : جریان تزریقی
0 ~ 24 mA: اندازه گیری جریان
0 ~ 28V DC:اندازه گیری ولتاژ

 

دانلود کاتالوگ فنی