کالیبراتور جریان فلوک مدل 715

 

مشخصات اندازه گیری
0 ~ 20 mA : جریان تزریقی
0 ~ 24 mA :اندازه گیری جریان
0 ~ 28V DC:اندازه گیری ولتاژ

 

 

دانلود کاتالوگ فنی