کلمپ میلی آمپرمتر فلوک مدل 771

 

ابعاد: قطر کلمپ: 4.5mm
قابلیت اندازه گیری: *** قابلیت اندازه گیری سیگنالهای 4 ~ 20mA *** ولتاژ 0 ~ 99.9mV