کلمپ آمپرمتر فلوک مدل 319

 

ابعاد: طر کلمپ: 37mm
قابلیت اندازه گیری: 0 ~ 1000A AC/DC *** ولتاژ 0 ~ 600V AC/DC : **** مقاومت الکتریکی: 0 ~ 4000Ω فرکانس:0~500Hz

 

 

دانلود کاتالوگ فنی