میگر دیجیتال فلوک مدل 1587

قابلیت اندازه گیری: مقاومت الکتریکی : 0.01mΩ~2GΩ **** ولتاژ تزریقی : 50V,100V,250V,500V,1000V

 

 

دانلود کاتالوگ فنی