ارت سنج کلمپی مدل 1630 فلوک

ابعاد: قطر کلمپ: 35mm
واحد های اندازه گیری: قابلیت اندازه گیری مقاومت به روشهای 2Pole , 3pole
قابلیت اندازه گیری: اندازه گیری مقاومت الکتریکی: 0.025Ω ~ 1500Ω - *** ولتاژ: 0 ~ 300V AC

 

دانلود کاتالوگ فنی