پاورمتر کلمپی فلوک مدل 345

 

قابلیت اندازه گیری: جریان:2000A~0 : AC *** جریان:2000A~0 : DC *** ولتاژ:825V~0 : AC *** توان ظاهری :0~1650KVA *** توان حقیقی :0~1650KW *** توان موهمی :0~1250KVAR **** هارمونیک ها : آنالیزو نشان دادن تا هارمونیک 30 ام (اندازه گیری تا هارمو
سایر مشخصات: رسم نمودار جریان-ولتاژ *** دارای حافظه 50 نمودار و 150000 مقدار *** تنظیم زمان نمونه برداری و ....

 

 

دانلود کاتالوگ فنی