مولتی متر فلوک مدل 8845

 

قابلیت اندازه گیری: قابلیت اندازه گیری:جریان:100μA ~ 10A DC - 10mA ~ 10A AC **** ولتاژ: 100mV ~ 1000V DC –100mV ~ 750V AC **** مقاومت الکتریکی: 100Ω ~ 100MΩ - ظرفیت خازن: 1 nF ~ 0.1 - *** فرکانس: 3 Hz ~ 300 kHz

 

 

دانلود کاتالوگ فنی