مولتی متر فلوک مدل 117

قابلیت اندازه گیری: :قابلیت اندازه گیری 10A : AC جریان ** 600V : AC ولتاژ ** 10A : DC جریان ** 600V : DC ولتاژ ** 10000 µF :ظرفیت خازن** 50K HZ :فرکانس** 40 M Ω :مقاومت الکتریکی** -40 ~ +400ċ :دما**

 

دانلود کاتالوگ فنی