مولتی متر رومیزی فلوک مدل 8846A

 

قابلیت اندازه گیری: قابلیت اندازه گیری:جریان:100μA ~ 10A DC - 100mA ~ 10A AC *** ولتاژ: 100mV ~ 1000V DC –100mV ~ 1000V AC *** مقاومت الکتریکی: 10Ω ~ 1GΩ *** ظرفیت خازن: 1 pf *** فرکانس: 3 Hz ~ 1 MHz 12

 

 

دانلود کاتالوگ فنی