ترمومتر لیزری - تماسی فلوک مدل 568

قابلیت اندازه گیری: لیزری :40-~800⁰C+ *** تماسی : 40-~1372⁰C+
دقت اندازه گیری: 0.1⁰C **** نسبت فاصله به اندازه نقطه اندازه گیری :50:1
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری: تا 7.5 m
سایر مشخصات: قابلیت تنظیم ضریب ایمیشن برای مواد مختلف *** LCD قابلیت انتخاب زبان *** USBقابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل

 

دانلود کاتالوگ فنی