ترمومتر لیزری فلوک مدل 62

قابلیت اندازه گیری: دما :30⁰C~+500⁰C- ****
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری: تا 2m
دقت اندازه گیری: 0.2⁰C **** نسبت فاصله به اندازه نقطه اندازه گیری :10:1
سایر مشخصات: اندازه گیری مینیمم و ماکزیمم *** قابلیت تنظیم ضریب ایمیشن برای مواد مختلف E: 0.10~0.95

 

دانلود کاتالوگ فنی