شیرهای هوا

شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک


نوع مصرف در صنایع :
 آب و تاسیسات

مشخصات و طراحی مدل:
 •  دارای یک مخزن هوا به همراه شناور
 • روزنه بزرگ برای تخلیه حجم زیاد هوا به هنگام پرشدن (ورود آب به درون خطوط لوله)
 • و ورود هوا به داخل خطوط لوله به هنگام خالی شدن خطوط (برداشت آب)
 • روزنه کوچک برای تخلیه حباب های هوا بوجود آمده در خطوط لوله کشی ناشی از کاویتاسیون
 • چدن داکتیل براساس استاندارد  EN 1563 (DIN 1693)
 •  ابعاد فلنج مطابق با استاندارد EN 1092-2
 •  تست بازرسی نهایی مطابق با استاندارد EN 12266 (DIN 3230  Part 3)

دانلود کاتالوگ فنی مربوط

شیر تخلیه هوا تک روزنه بزرگ


نوع مصرف در صنایع : آب و تاسیسات
مشخصات و طراحی مدل:
 •  دارای یک مخزن هوا به همراه شناور
 •  روزنه بزرگ برای تخلیه حجم زیاد هوا به هنگام پرشدن (ورود آب به درون خطوط لوله) و ورود هوا به داخل خطوط لوله به هنگام خالی شدن خطوط (برداشت آب)
 •  روزنه کوچک برای تخلیه حباب های هوا بوجود آمده در خطوط لوله کشی ناشی از کاویتاسیون
 •  چدن داکتیل براساس استاندارد  EN 1563 (DIN 1693)
 •  ابعاد فلنج مطابق با استاندارد EN 1092-2
 • تست بازرسی نهایی مطابق با استاندارد EN 12266( DIN 3230  Part 3)

دانلود کاتالوگ فنی مربوط


شیر تخلیه هوا اتوماتیک دو روزنه

نوع مصرف در صنایع : آب و تاسیسات
مشخصات و طراحی مدل : نوع دو روزنه :
 •  دارای دو مخزن هوا به همراه شناورهای مجزا
 •  روزنه بزرگ برای تخلیه حجم زیاد هوا به هنگام پرشدن (ورود آب به درون خطوط لوله) و ورود هوا به داخل خطوط لوله به هنگام خالی شدن خطوط (برداشت آب)
 •  روزنه کوچک برای تخلیه حباب های هوا بوجود آمده در خطوط لوله کشی ناشی از کاویتاسیون
نوع مواد:
 •  بدنه و کلاهک از جنس چدن داکتیل  EN-GJS-400 (GGG40)
 •  شناورها از جنس پلیمر سخت و مقاوم در برابر فشار، ضربه و فرسودگی
 •  آب بندها از جنس NBR/EPDM
 • روزنه کوچک از جنس برنج اکسترود
محافظت در برابر زنگ زدگی: پوشش داخلی و بیرونی شیرها رنگ اپوکسی پودری نوع الکترواستاتیک