فلنج

فلنج

فلنج


نوع مصرف در صنایع : 
آب ، فاضلاب ، تاسیسات ساختمان ، نفت ، گاز و پتروشیمی

مشخصات و طراحی مدل : از جنس فولاد بر اساس استاندارد  DIN EN 1092-2

نوع مواد : از جنس فولادبر اساس استاندارد DIN EN 1092 - 2
 
دانلود کاتالوگ فنی مربوط